Kære alle

Himmelev Rideklub har modtaget Dkk 7500 fra kampagnen ”Aktive sammen hver for sig” som tilskud til en ny stor rideskolehest. Beløbet er tildelt fra Distrikt 3 på vegne af Dansk Rideforbund. Vi takker mange gange for det fine beløb, og håber snart at finde en hest.

Mvh Bestyrelsen

Kære alle

Sommerferie

Grundet Corona restriktioner måtte vi jo desværre starte rideskolen op i to etaper i maj og iht. vores kalender går hestene på sommerferie fra d. 27/6 til 9/8, begge dage inklusiv.

Ekstra undervisningsuge for begynderhold

For alle Jer der går på børne og junior begynderhold og er tilmeldt hold i juni tilbyder vi, at I kan komme til en undervisningsuge mere i juli fra d. 29/6 til d. 5/7 som erstatning for den sene start. I skal møde til den vanlige tid i går til undervisning på. Kan I ikke deltage bedes i melde afbud til jeres underviser.

Mulighed for ridning i sommerferien

Vi afvikler grundet Corona ikke Ridecamp i år. I stedet har vi aftalt med vores undervisere og nogle af vores hjælpere, at der kan bookes tid for eneundervisning.

Der vil være et begrænset antal pladser og det er derfor først til mølle. 

I tilmelder Jer hos Michelle ved at sende hende en mail på michellewf@live.dk så fordeler hun pladser og heste udfra tilmeldingsrækkefølge, senest dag for tilmelding er 25/6.

I skal i mailen angive jeres navn, alder, højde, vægt samt hvilket hold i rider på og hvilken enetimemodel i ønsker. I kan ønske en hest,  men det er IKKE sikkert den er ledig. 

I vil derefter modtage en bekræftelse med angivelse af mødetid samt hvorledes betaling skal ske.

Vi tilbyder eneundervisning med to modeller:

 1. Du skal bruge hjælp i stalden til at sadle op og af og får 45 min. undervisning dette koster 500 kr.
 2. Du kan selv sadle op og af og får 45 min. undervisning dette koster 400 kr..

Der er mulighed for at ønske undervisning på følgende datoer. Undervisning vil ske af en af vores undervisere. Du kan KUN ønske datoen ikke et specifikt tidspunktet, tidspunkt vil du få tilsendt, når underviserplan er endelig tilrettelagt.

Mandag 29/6 kl. 16 -17 og 19 -20

Onsdag  1/7 kl. Kl. 16 -19

Fredag 3/7 kl. 16 – 18

Lørdag 4/7 kl. 9.30 -12

Søndag 5/7 kl. 9.30 -12

Rigtig god sommer fra Bestyrelse og undervisere

Kære medlemmer

Roskilde Kommune har i går på Kultur og Idrætsudvalgets møde tildelt Himmelev Rideklub midler til opførsel af et ekstra ridehus i 2021.

Det er et projekt, som drift og bestyrelse har arbejdet for igennem de sidste 5 år.

HIRK er en af de største rideskoler i Danmark og vi har for længst måttet erkende, at vi har nået et max. for, hvad de eksisterende faciliteter kan rumme. 

Vi har meget lange ventelister på holdundervisning og en meget stor efterspørgsel på mere rideskole eneundervisning og spring og games.

Desuden vil vi med et ekstra ridehus,  kunne imødekomme foreninger udefra, som ønsker at låne vores lokaler og faciliteter.

De af jer, som nåede at ride udenfor i regnvejret i maj og juni ved også, at det ikke altid er lige sjovt og her vil et ridehus gøre en stor forskel især i efterårs- og vintermånederne, så undervisning kan foregå uanset vejret.

Vi har desuden også fået tildelt et ansøgt beløb, som skal sikre,  at det sidste stykke gangareal fra stald og frem til eksisterende ridehus kan etableres med beton. Dermed vil man komme sikkert og ren 😊 frem til undervisningen uden at skulle kæmpe sig igennem mudder i rigelige mængder især efterårs- og vintermånederne.

Mvh Mia, Formand Himmelev Rideklub

Kære alle

Vi er glade for at kunne fortælle at vi fra på mandag den 25. maj åbner rideskolen igen for alle hold. Dette betyder at alle de mindste hold starter op igen. Enkelte af dem vil være delt i to, men de vil ride samtidigt på to forskellige baner. Alle de store, der har været i gang i to uger nu, fortsætter “corona-planen” i denne uge, men går tilbage til “normalt skema” fra mandag den 25. maj. For at vi kan åbne helt op, og stadig efterleve krav om forsamlingsforbud, og i øvrigt holde smitte risikoen nede, er der nogle restriktioner som vi beder alle om at overholde:
•Alle der kommer på HIRK har et ansvar for at undgå at vi er samlet mere end 10 på et sted. Stalden er delt i 2 zoner med en sort streg på gulvet. Ridebanen er en zone, parkeringspladsen er en zone, en hestefold er en zone etc.
•Rytter plus en voksen må komme. Ingen andre gæster. Heller ikke søskende.
•Der vil ikke være hjælpere som normalt på begynderholdene her i starten. Der vil i stedet være en ansvarlig voksen fra rideklubben i stalden sammen med en hjælper. De vil hjælpe med at guide så sikkerheden stadig er i top. Du skal sammen med dit barn selv sadle hesten op og af, men kan få hjælp undervejs af disse voksne og hjælperen. Hjælperne er også udenfor og hjælper med at vente på modsatte bane og kan instruere om stigbøjler mm. inden rytterne kommer på banen
•Børn skal have rene ridehandsker på når de ankommer.
•Ridelærerne må ikke have fysisk kontakt til børnene og vil kun opholde sig ude på banen.
•På banen skal forældre selv hjælpe deres børn. Hvis der er over 10 på banen må man hjælpe i hold og vente til der bliver plads inde på banen.
•Ridelæreren vurderer fra hold til hold, hvad hestene og børnene kan klare, uden de sædvanlige hjælpere. Der er derfor ikke garanti for at man kan komme i trav og galop. Dette er udelukkende op til ridelæreren at vurdere, sikkerheden skal stadig være så høj som muligt.
•Rytterstuen er lukket.
•Bogen med Hestelister vil ligge slået op på holdet i stalden, eller der vil hænge en seddel på døren ind til stalden.
•Al ridning foregår udendørs. Ved meget dårligt vejr kan ridelæreren vælge at aflyse, men vi tænker kun det sker, hvis vi finder det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afvikle timen.
•Vi har i lukkeperioden været nødt til at sikre, at der ikke flyttede for mange svaler ind i stalden. Dørene skal derfor holdes lukket og ikke sættes på krog, men åbnes når der skal heste ind og ud og ellers holdes lukket.
•Alle skal møde op uden for stalden og vente på instruktioner om at gå ind.
•Vi opfordrer desuden alle til at medbringe egen pisk, egne strigler og til ikke at benytte vores toiletter.
Hvis I har spørgsmål, så bedes I kontakte den voksne i stalden eller skrive til en af følgende mails: Marlene@hirk.dk eller Birgitte@hirk.dk . Afbud skal som sædvanligt meldes til underviseren så tidligt som muligt. Vi glæder os til at se Jer, og ved at mange har ventet længe på at vi kunne åbne helt op. Vi arbejder på at kunne forlænge rideperioden ind i juli, det hører I nærmere om snart.

Mange hilsener fra Bestyrelsen på Himmelev Rideklub

Vedr DELVIS genåbning af Hirk fra 4.maj

Kære Alle

Vi er meget, meget glade for at kunne fortælle jer at vi nu stille og roligt åbner op for ridning igen på Hirk. Stille og roligt betyder desværre, at ikke alle hold kan opstarte med det samme. Og det vil være skuffende for nogle børn, det er vi meget bevidste om, og kede af. Det er desværre ikke fysisk muligt for os at tage alle hold ind, og samtidigt overholde regler omkring forsamlingsforbud og afstand. Ridningen skal stadigvæk også være forsvarlig, og vi skal passe på vores undervisere. Vi håber selvfølgelig ikke at det vil vare længe, før alle hold er i gang igen. Vi holder jer løbende orienterede.

Vi skal undgå al fysisk kontakt, og vi kan derfor endnu ikke gøre brug af alle vores unge hjælpere. Derfor starter vi op med at genåbne alle 1-times hold. Dvs voksne og større børn. Ikke spring og ikke alle 45 minutters og ½ times hold. Nogle af holdene vil blive delt i to, og derfor vil der være ændrede tider for nogle af jer. Dette modtager I en separat mail omkring meget snart.

Følgende regler gælder herudover:

 • Børn og voksne der kommer på Hirk skal være 100% raske
 • Rytterstue er lukket.
 • Ved toiletbesøg skal man vaske hænder og brug sprit.
 • Kom altid med nyvaskede ridehandsker og behold dem på.
 • Al ridning foregår udenfor. Ved ekstremt dårligt vejr kan vi aflyse, hold derfor øje med facebook.
 • Børn der 100% kan selv, kan komme selv.
 • Børn der ikke selv kan sadle op, skal have 1 (og kun 1) hestekyndig voksen med. Der er INGEN hjælp i stalden fra underviser eller hjælpere, heller ikke på banen. Har man ikke en der kan hjælpe med alt, kan man desværre ikke komme.
 • Max 10 personer samlet gælder stadig. Stalden er 1 zone. Ridebanen 1 zone etc. Hold afstand, tæl til 10 og spred jer ud.
 • Ingen ekstra gæster tilladte
 • Overhold de af sundhedsmyndighederne udstedte regler om afstand, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Det er afgørende for genåbningen af forhåbentligt snart ALLE hold, at alle kan overholde vores fælles regler.

Vores rideskoleheste har stået stille i 6 uger nu. De er derfor blevet i dårlig form. I stedet for at vi bruger 1-2 uger på at genoptræne dem alle, og herved forsinker genåbningen har vi valgt at åbne op nu, og lade jer være med til at genoptræne. Dette vil I høre mere om fra underviserne, men det betyder at de skal startes op stille og roligt, med en masse skridt i starten.

Når alt dette er sagt, så GLÆDER vi os til igen at kunne åbne op for alle jer medlemmer, der har været så ekstremt tålmodige og opbakkende! Vi er SÅ taknemmelige, og håber at kunne give igen i løbet af sommeren – eller hvornår forholdene tillader det!

Mange hilsener fra Bestyrelsen på Himmelev Rideklub